KOMPLEKSOWE USŁUGI W PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ULOTEK
KOMPLEKSOWE USŁUGI W PRODUKCJI OPAKOWAŃ I ULOTEK
Nie tylko drukarnia
Nie tylko drukarnia
NOWOCZESNY I STALE UDOSKONALANY PARK MASZYNOWY
NOWOCZESNY I STALE UDOSKONALANY PARK MASZYNOWY
WSPÓLNIE TWORZYMY STANDARDY
WSPÓLNIE TWORZYMY STANDARDY
I RZECZY NIESTANDARDOWE
I RZECZY NIESTANDARDOWE

KARIERA

Specjalista ds. kontrolingu

Specjalista ds. kontrolingu

miejsce pracy: Lublin, ul. Vetterów 22 Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zakres obowiązków:

·       uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń,

·       analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.,

·       wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji,

·       wykonywanie kalkulacji na potrzeby działu księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

·       sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy: dla kierownictwa lub dla innych działów

·       przygotowywanie lub udział w przygotowaniu dokumentacji kredytowej, wniosków unijnych itp. szczególnie w zakresie prognoz i analiz finansowych.

 

 

Nasze wymagania:

·       wykształcenie wyższe (finanse, ekonomia lub pokrewne),

·       doświadczenie zawodowe w obszarze kontrolingu (mile widziane w firmie produkcyjnej),

·       znajomość zagadnień rachunkowości finansowej i zarządczej,

·       biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności MS Excel) i znajomość systemów bazodanowych,

·       biegła znajomość języka angielskiego,

·       umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne,

·       znajomość SAP będzie dodatkowym atutem.

 

 

Zatrudnionej osobie oferujemy:

·       przyjazne środowisko pracy,

·       pracę w oparciu o umowę o pracę w zespole profesjonalistów i wsparcie z ich strony,

·       szkolenia zawodowe,

·       stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

·       pakiet świadczeń socjalnych (bilety do kina, teatru, imprezy integracyjne, dofinansowanie do wypoczynku, program MultiSport, pakiety startowe dla biegaczy Intrograf team),

·       prywatną opiekę medyczną,

·       ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

CV prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ znajdujący się na dole ogłoszenia.

Prosimy o dopisanie jednej z poniższych klauzuli:

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla  potrzeb realizacji procesu rekrutacji”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku”

Brak jednej z powyższych klauzuli będzie skutkował nierozpatrzeniem Pani/Pana kandydatury.

Przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych zapoznaj się z poniższą klauzulą:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intrograf-Lublin S.A. ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin, tel: 81 464 21 00, e-mail: sekretariat@intrograf.com.pl
2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.

4.      Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.      Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym brania udziału w przyszłych rekrutacjach.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.