Tag działania zabezpieczające

Działania wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,

W związku z ekspansją koronawirusa (COVID-19) na całym świecie, chcemy poinformować o środkach ostrożności jakie zostały podjęte przez naszą firmę.

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz odpowiedzialność wobec całego społeczeństwa są dla nas niezwykle ważne. Na bieżąco monitorujemy rozwój pandemii, aktualizujemy wytyczne dla pracowników oraz dostosowujemy zasady działania całego przedsiębiorstwa.

Do chwili obecnej zarówno produkcja jak i dostawy działają bez zakłóceń.

W celu utrzymania dotychczasowego trybu pracy zastosowaliśmy następujące kroki:

 • Odwołaliśmy wszelkie szkolenia, spotkania biznesowe, wizyty gości krajowych oraz zagranicznych.
 • Zamontowaliśmy dozowniki do dezynfekcji rąk.
 • Dokonywany jest pomiar temperatury u każdej osoby wchodzącej na teren firmy.
 • Rozpowszechniliśmy w wielu miejscach schematy obrazujące poprawny sposób dezynfekcji rąk.
 • Pracownicy są zobowiązani utrzymywać odpowiednie odległości od siebie.
 • Podjęliśmy działania polegające na dezynfekcji pomieszczeń oraz przedmiotów znajdujących się na terenie firmy.
 • Pracownicy zostali powiadomieni o obowiązku zgłaszania pobytu w krajach wysokiego ryzyka związanego z wirusem COVID – 19, złożyli także stosowne oświadczenia na ten temat. Mają również obowiązek zgłaszać wszelkie kontakty z osobami znajdującymi się w grupie wysokiego ryzyka (nosiciele i osoby znajdujące się w kwarantannie).
 • Zmieniono organizację pracy wszystkich działów tak aby pracownicy kończący i rozpoczynający pracę nie mieli ze sobą styczności.
 • Wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące kontaktów pracowników pomiędzy działami, ze szczególnym uwzględnieniem Działu Produkcji.
 • Pracownicy mają możliwość skorzystania z opcji pracy zdalnej.
 • Wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek ochronnych dla wszystkich osób przebywających na terenie zakładu.
 • Wprowadzono nowe zasady obsługi kierowców ciężarówek dostarczających lub odbierających towar z Intrograf Lublin.
 • Na bieżąco monitorujemy sytuację dotyczącą przewozów krajowych i międzynarodowych, starając się dokładnie rozplanować działania logistyczne.

Ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie, będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych działaniach podjętych przez naszą firmę.

 

Zespół

Czytaj więcej