Dotacje Unijne

Projekt pt. Wzrost konkurencyjności „INTROGRAF-LUBLIN” S.A. poprzez udział w targach”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 3.9 Udział w targach i misjach

 

CEL PROJEKTU: udział przedsiębiorstwa „INTROGRAF-LUBLIN” S.A. w targach CPhI Worldwide / Innopack 2020 w Mediolanie w charakterze wystawcy.

PLANOWANE EFEKTY: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa „INTROGRAF-LUBLIN” S.A. na rynku międzynarodowym; pozyskanie nowych rynków zbytu; pozyskanie nowych klientów instytucjonalnych; wzrost przychodów przedsiębiorstwa

WARTOŚĆ PROJEKTU: 182 592,48 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 147 000,00 zł

 www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

 

Tytuł Projektu: Rozwój działań wzorniczych w Intrograf-Lublin SA

Wartość Projektu: 142 680,00 PLN

Wartość dofinansowania: 98 600,00 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów

Planowane Efekty: Zdefiniowanie problemów wzorniczych, określenie znaczenia i hierarchii ważności problemów, wskazanie możliwości rozwiązania problemów, wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów klientów, wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki, rozbudowa zakładu, zakup maszyn umożliwiających produkcję nowych/zmodyfikowanych wyrobów, automatyzacja procesu pakowania, nowy system klasy ERP, umożliwiający integrację z systemami ERP klientów, wdrożenie systemu CRM, automatyzacja procesów składania i obsługi zamówień, rozwój eksportu, wdrożenie systemu planowania produkcji.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Beneficjent: „INTROGRAF-LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin

Tytuł Projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji specjalnie zabezpieczonych kartoników dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego

Wartość Projektu: 14 341 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6 996 000,00 PLN

Cel Projektu: Wdrożenie przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy prac B+R poprzez uruchomienie produkcji specjalnie zabezpieczonych kartoników dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego

Planowane Efekty: Specjalnie zabezpieczone opakowania kartonowe dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego, w których zastosowano niedostępne na rynku międzynarodowym rozwiązania: Komponent luminescencyjny, który nie wpływa na rejestrowany wzorzec opakowania, użyteczność i wygląd; nie wymaga zmiany konstrukcji opakowań, wprowadzania nowych procesów materiałów oraz nie generuje kosztów. Opakowanie jest nieodróżnialne z poziomu jawnego od innych, rodzaj komponentów jest znany tylko producentowi, co znacznie utrudnia sfałszowanie. Zastosowane komponenty są widoczne wyłącznie w świetle UV przy naświetleniu ściśle określoną długością fali.