Dotacje Unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Beneficjent: „INTROGRAF-LUBLIN” SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin

Tytuł Projektu: Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji specjalnie zabezpieczonych kartoników dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego

Wartość Projektu: 14 341 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 6 996 000,00 PLN

Cel Projektu: Wdrożenie przeprowadzonych na zlecenie Wnioskodawcy prac B+R poprzez uruchomienie produkcji specjalnie zabezpieczonych kartoników dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego

Planowane Efekty: Specjalnie zabezpieczone opakowania kartonowe dedykowane dla przemysłu farmaceutycznego, w których zastosowano niedostępne na rynku międzynarodowym rozwiązania: Komponent luminescencyjny, który nie wpływa na rejestrowany wzorzec opakowania, użyteczność i wygląd; nie wymaga zmiany konstrukcji opakowań, wprowadzania nowych procesów materiałów oraz nie generuje kosztów. Opakowanie jest nieodróżnialne z poziomu jawnego od innych, rodzaj komponentów jest znany tylko producentowi, co znacznie utrudnia sfałszowanie. Zastosowane komponenty są widoczne wyłącznie w świetle UV przy naświetleniu ściśle określoną długością fali