Kontakt

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Ewa +48/ 81 464 21 88

Mariya +48/ 81 464 21 07

Marika +48/ 81 464 21 55

Monika D. +48/ 81 464 21 20

Renata D. +48/ 81 464 21 52

Aneta +48/ 81 464 21 20

Olga Gąsior +48/ 81 464 21 21

Dariusz +48/ 81 464 21 22

Renata P. +48/ 81 464 21 33

Sławomir +48/ 81 464 21 50

Kasia +48/ 81 464 21 66

Justyna +48/ 81 464 21 77

Paulina +48/ 81 464 21 54

Beata +48/ 81 464 21 67

Karolina +48/ 81 464 21 30

Małgorzata +48/ 81 464 21 43

Aleksandra +48/ 81 464 21 44

Aneta/Mira +48/ 81 464 21 45

Agnieszka +48/ 81 464 21 41

Ewa +48/ 81 464 21 42

Monika +48/ 81 464 21 42

Ola +48/ 81 464 21 68

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intrograf-Lublin S.A., ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin, tel: 81 464 21 00, e-mail: sekretariat@intrograf.com.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.