• BM8-1.jpg
  • BM9.jpg
  • BM1.jpg
  • BM3-2.jpg
  • BM4.jpg
  • BM5.jpg
  • BM6.jpg
  • BM7.jpg

XIV Gala Bene Meritus Terrae Lublinensi

9 stycznia podczas uroczystej Gali w lubelskim Teatrze im Juliusza Osterwy odbyła się XIV edycja Gali Bene Meritus Terrae Lublinensi – wspólnej inicjatywy  Intrograf Lublin oraz agencji  Vena Art. W ciągu ostatnich trzynastu lat Kapituła Konkursu wyróżniła ponad stu Dobrze Zasłużonych dla Lubelszczyzny – artystów, społeczników, przedstawicieli świata nauki i biznesu. Także w  tym roku Kapituła Bene Meritus Terrae Lublinensi złożona z przedstawicieli redakcji lubelskich mediów wyłoniła grupę naprawdę wyjątkowych osób, które swoim działaniem pozytywnie wpływają na rozwój naszego regionu.

NAUKA

W kategorii Nauka przyznane zostało podwójne wyróżnienie dla Prof. dr hab. n. med. Roberta Rejdaka oraz prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka.

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – kierownik kliniki okulistyki ogólnej w SPSK1. Od 2011 roku jest wykładowcą w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych w szwajcarskim Lugano. Dzięki jego staraniom oraz przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie otwarta została pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO w Lublinie. W 2013 roku brał udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. Przeprowadził ponad 30000 operacji wewnątrzgałkowych. Jest wybitnym autorytet w dziedzinie wykorzystywania najbardziej nowoczesnych i pionierskich metod stosowanych w chirurgii siatkówki oka i leczenia urazów narządów wzroku. Został nagrodzony Złotym Medalem Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego za prace nad wprowadzaniem nowoczesnych technik leczenia powikłań urazów oka. Niedawno został wybrany również nowym prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – szef kliniki neurologii SPSK4, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Stosuje bardzo nowoczesne metody diagnostyki i leczenia na poziomie europejskim. Jego klinika realizuje bardzo ważne projekty badawcze. Końca dobiegają prace nad stworzeniem robota, który ma pomagać chorym na Alzheimera. Wspólnie z naukowcami z innych europejskich krajów pracuje również nad programem szybkiej diagnostyki chorób otępiennych. Jego klinika jako jedna z pierwszych w kraju wszczepiła pacjentowi z padaczką stymulator mózgu, który hamuje ataki i daje pacjentom szansę na normalne funkcjonowanie.

KULTURA

Wyróżnionym w kategorii Kultura został dr Jarosław Wach – krytyk i historyk literatury, za przygotowanie monumentalnej, siedmiojęzycznej antologii twórczości poetów związanych z Lublinem pt. „Linie światła” – książki wyjątkowej, jakiej nie ma żadna ze stolic europejskich.

dr Jarosław Wach – absolwent filologii polskiej i studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na UMCS. Od 2005 r. związany z „Akcentem”. Krytyk literacki, pomysłodawca i organizator cyklu międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji „Wspólne drogi” (2011,2013). Autor ponad sześćdziesięciu tekstów ogłaszanych m.in. na łamach „FA-artu”, „Forum Akademickiego”, „Frazy”, „Twórczości”, „Akcentu”  oraz w polskich i zagranicznych opracowaniach zbiorowych. Zbiór wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce Linie światła jest dziełem absolutnie unikalnym –prezentowane są w niej polskie wiersze w doborowych tłumaczeniach na języki angielski, niemiecki, francuski, litewski, węgierski i ukraiński wraz z wnikliwym posłowiem interpretacyjnym napisanym przez redaktora. Zaangażowano wysoko kwalifikowanych tłumaczy, którzy sami są poetami. To najlepsza „wizytówka” lubelskiego potencjału twórczego czytelna nawet dla tych odbiorców w świecie, którzy nie znają języka polskiego. Dla międzynarodowej recepcji Lublina i Lubelszczyzny – rzecz bezcenna.

BIZNES

W kategorii Biznes Kapituła doceniła Pana Henryka Kartaszyńskiego – właściciela firmy Pro-Projekt z Okszowa koło Chełma. Firma Pro-Project działa od 1991 roku, rozpoczynała w garażu a dziś jest jedynym w Europie producentem fantomów do testowania aparatów rentgenowskich stosowanych w stomatologii oraz jedynym w Polsce przedsiębiorstwem produkującym przyrządy do testowania aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w stomatologii, radiografii, fluoroskopii, angiografii, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej, radioterapii i ultrasonografii. Swoje produkty sprzedaje do ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach i chyba jako jedyne przedsiębiorstwo z regionu chełmskiego ma swoją filię w USA. Pro-Projekt jest zdecydowanie najbardziej innowacyjną firmą w regionie chełmskim. Duży wpływ na przyznanie nagrody dla Pana Henryka miało jego zaangażowanie w sprawy społeczne. Wspólnie z synem, z którym prowadzi firmę, wspierają niemal wszystkie akcje charytatywne prowadzone w Chełmie, angażują się w akcje edukacyjne, fundują wyposażenie placówkom oświatowym. Pan Henryk chętnie dzieli się również swoją wiedzą i doświadczeniem z przedsiębiorcami dopiero rozpoczynającymi swoją działalność. Promuje również region wśród kontrahentów z całego świata.

WYRÓŻNIENIE SPECJANE

W tym roku kapituła postanowiła przyznać także wyróżnienie specjalne za talent organizacyjny w służbie serca. Laureatem w tej kategorii został Ojciec Filip Buczyński, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Ojciec Filip Buczyński – franciszkanin, społecznik, doktor psychologii, psychoterapeuta, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współpracuje z Instytutem Psychologii KUL. W 1997 założył Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Wspólnie z zespołem lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów pomaga małym pacjentom z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami oraz ich rodzinom. Hospicjum obejmuje bezpłatną, całodobową domową opieką niemal 60 podopiecznych. W ramach hospicyjnej opieki perinatalnej od wielu lat pomaga rodzinom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci. Zarówno matki, jak i ich dzieci otacza opieką podczas ciąży, porodu i połogu. Prowadzi także hospicjum stacjonarne.

Rozdaniu wyróżnień towarzyszył spektakl – „Wieczór Trzech Króli” w wykonaniu zespołu artystycznego Teatru im. J. Osterwy oraz prezentacja najnowszego kalendarza Bene Meritus Terrae Lublinensi. Wydanie specjalnego kalendarza wyprodukowanego w naszej fabryce stanowi nieodłączną część inicjatywy. Motywem przewodnim każdej edycji pozostaje Lubelszczyzna. Na kartach tegorocznego kalendarza odnajdziemy charakterystyczne miejsca regionu odbite się w tafli wody –  stąd tytuł XIV odsłony: „Deszczem Malowany”. Autorem fotografii jest Grzegorz Pawlak.

 

Related Posts