• C75_7613m.jpg
  • IMG_9427.jpg
  • C75_7461m.jpg
  • C75_7491m.jpg
  • C75_7555m.jpg
  • C75_7574m.jpg
  • C75_7594m.jpg
  • IMG_9394.jpg

XIII Gala BEne Meritus Terrae Lublinensi

7 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się kolejna, trzynasta już edycja Gali Bene Meritus Terrae Lublinensi. Konkurs zapoczątkowany w 2006 r. przez naszą firmę we współpracy z agencją Vena Art ma na celu dostrzeżenie i wyróżnienie osób szlachetnych, godnych naśladowania, aktywnie działających w naszym regionie. Dobrze Zasłużonych dla Ziemi Lubelskiej wybiera Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli lubelskich mediów.
W tym roku wyróżnienia przyznane zostały w 3 kategoriach: nauka, kultura oraz biznes.

Laureatem w kategorii nauka w uznaniu wyjątkowych osiągnięć w dziedzinie nauk humanistycznych został prof. Piotr Gutowski – filozof, historyk filozofii,  kierowniki Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodnicząc Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkek Rady Naukowej Akademii Artes Liberales. Na KUL pracuje od 1986 r. Prowadzi zajęcia z historii filozofii, zwłaszcza nowożytnej i współczesnej na studiach polsko- i anglojęzycznych. Główne obszary jego badań obejmują historię współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej, zwłaszcza filozofii procesu, pragmatyzmu i neopragmatyzmu i filozofii analitycznej, a także kwestie związane z metodologią historii filozofii. Jest autorem książek m.in. Metafilozofia a metafizyka Charlesa Hartshorne’a (1993), Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (2011), czy Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii (2016).
Wyróżnienie w kategorii kultura otrzymał dr Łukasz Marcińczak – wybitny poeta, eseista i redaktor. Absolwent filozofii UMCS i podyplomowych studiów dziennikarskich KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 2006-2014 redagował pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”, od roku 2006 stały współpracownik „Akcentu”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Opublikował m.in. trzy tomy niezwykłych wywiadów-esejów: Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013), Missisipi czyli filozoficzny wywiad rzeka z prof. Jadwigą Mizińską (2014), Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach (2017). W 2010 r. odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin. W 2016 r. w serii „Biblioteka Siedemsetlecia” ukazały się jego Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie – wybitna, wspaniale napisana książka o przeszłości kulturowej Lubelszczyzny. Dzięki esejom Łukasza Marcińczaka na nowo odkrywamy fascynującą przeszłość Lublina – barwną, pełną kontrastów, tajemnic,  ale też nie pozbawioną tragizmu.

Laureatem w kategorii biznes został Roman Rak – właściciel firm „Roztocze ZUP Rak Roman” oraz WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., udziałowiec ZWG Lubaczów. Jego firma „Roztocze” jest doskonałym przykładem na stworzenie biznesu od zera – działalność rozpoczęła się od jednoosobowej firmy w domowym garażu, dzisiaj „Roztocze” produkuje w nowoczesnej hali o powierzchni 3000 m2 i jest największym w Polsce i czołowym w Europie producentem zamknięć przemysłowych używanych w energetyce, telekomunikacji, klimatyzacji, wentylacji oraz motoryzacji.  Pan Roman Rak zatrudnia łącznie w trzech firmach blisko 800 osób. Zawsze stawia na ludzi. Uważa, że w biznesie najważniejsza jest innowacyjność, a jej wprowadzanie gwarantuje dobrze dobrana kadra. Oprócz bycia biznesmenem jest też społecznikiem, sponsorem wielu akcji charytatywnych, m.in. Fundacji „Parasol Roztocza”, która jest oparta na wolontariacie pracowniczym. Fundacja prowadzi bardzo różnorodną i szeroka działalność pomocową na rzecz lokalnego społeczeństwa. Zbiera środki na kosztowanie leczenie i rehabilitację czwórki młodych ludzi z Zamojszczyzny, finansuje leki i pomoc żywnościową dla osób niepełnosprawnych i starszych. Funduje kilkanaście stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Sponsoruje wyjazdy młodzieży targi i spotkania branżowe. Pomaga polskiej szkole w Nowym Rozdole na Ukrainie. Innowacyjnym pomysłem jest także akcja payrollowa skierowana do pracowników obu firm pod hasłem „Dajesz piątkę szef dziesiątkę”. Środki z tej akcji są przeznaczone na pomoc dla chorych pracowników firm i ich rodzin. Pracownicy mogą też korzystać z program grantowego, w ramach którego mogą otrzymać wsparcie od 500 do 2000 zł na realizację swoich pomysłów w lokalnych społecznościach.

Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz nauki, edukacji i integracji osób niepełnosprawnych została przyznana dr hab. Bogusławowi Markowi, profesorowi KUL, kierownikowi Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL oraz  pełnomocnikowi Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych. Prof. Marek od początku lat 90-tych zajmuje się edukacją i pomocą osobom niewidzącym. Jest twórcą autorskiego programu nauczania języka angielskiego dzieci niewidomych, który rozwija i prowadzi do dzisiaj. Przez lata, prowadząc zajęcia na KUL-u, prowadził zajęcia jako wolontariusz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Dzięki jego staraniom powstał Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL, a w 1995 roku studia na Filologii Angielskiej rozpoczęli pierwsi niewidomi studenci. Wtedy też, dzięki pomocy Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, powstała pracownia studentów niewidomych wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W 2002 roku Królowa Elżbieta II przyznała prof. Markowi Order Imperium Brytyjskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauczania języka angielskiego wśród niewidomych dzieci. Z jego inicjatywy przy Instytucie Filologii Angielskiej KUL powstało także Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych zajmujące się przygotowaniem adaptacji materiałów dydaktycznych i arkuszy egzaminacyjnych dla niewidomych i słabowidzących studentów. Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski w dużej mierze dzięki determinacji profesora posiada najlepsze udogodnienia dla niewidomych i niedowidzących studentów w Polsce. W ostatnich latach prof. Bogusław Marek angażuje się w międzynarodowe projekty edukacyjne w najbardziej odległych częściach świata – głownie w Indiach i w Nepalu

Jak co roku, wydarzeniu towarzyszyła prezentacja najnowszego kalendarza Bene Meritus Terrae Lublinensi, na którego kartach staramy się ukazywać piękno i wyjątkowy klimat Lubelszczyzny. Motywem przewodnim tegorocznej edycji zatytułowanej „Z góry widać więcej” jest widok z lotu ptaka.
Na zakończenie wieczoru zaproszeni goście mieli również okazję obejrzeć lubelską premierę spektaklu – monodramu „Kontrabasista” na podstawie tekstu Patricka Süskinda w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza.
Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.

Related Posts