POLITYKA JAKOŚCI

Dzięki konsekwentnemu rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, oferujemy wysoką jakość i dbamy o zadowolenie naszych Klientów. Nasz System Zarządzania Jakością stworzyliśmy w oparciu o cykl Deminga, który zakłada ciągłe doskonalenie jakości. Zobacz jak realizujemy poszczególne etapy.

Planowanie – Planujemy procesy produkcji oraz unowocześniamy park maszynowy

Wykonanie – Wytwarzamy wyroby o wysokiej i powtarzalnej jakości.

Sprawdzanie – Nadzorujemy jakość produkcji. Analizujemy i skutecznie usuwamy przyczyny błędów, zapobiegamy powstawaniu niezgodności.

Doskonalenie – Ciągle doskonalimy system kontroli jakości produkcji i produktów zgodnie z normami
ISO 9001, ISO 15378.

polityka jakosci