Intrograf_Karl-Klemm.png

Carl Klemm z wizytą w Intrografie – nasza firma partnerem warsztatów „YOKOTEN”

Już w środę 10. kwietnia 2019 r. Intrograf Lublin będzie współgospodarzem Warsztatów „YOKOTEN – dzielimy się dobrymi praktykami”, organizowanych przez Fundację Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa w partnerstwie z Lean Leadership Way Institute Polska, zarządzanym przez Marka Forkuna. Unikatowy charakter wydarzenia zapewni jego prowadzący – były Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland – Carl Klemm. W swojej dotychczasowej pracy Klemm odpowiedzialny był za praktyczne wdrożenie Toyota Production System oraz filozofii lean manufacturing w celu osiągnięcia jakości wbudowanej w proces produkcyjny, a co za tym idzie produkowania samochodów i silników, które spełniają wysokie oczekiwania klientów. Choć lean opracowano w japońskiej firmie produkcyjnej, to jego założenia z sukcesem wdrażają firmy prowadzące działalność w różnych branżach.

Praktyczne warsztaty dedykowane są kadrze zarządzającej oraz dyrektorom produkcji firm przemysłowych. Podczas pierwszego dnia odbędą tzw. gemba walking – uczestnicy poznają procesy zachodzące m.in. w naszej firmie. Warsztatom towarzyszyć będzie dyskusja na temat roli kierownictwa w zarządzaniu firmami przemysłowymi, budowania kultury rozwiązywania problemów poprzez zaangażowanie pracowników oraz sposobów poprawy wyników biznesowych.

Wybór Intrografu jako jednej z dwóch lubelskich firm, w której odbędą się warsztaty oraz wizyta na halach produkcyjnych nie jest przypadkowy. W programie prezentowane będą rozwiązania jakie dotychczas udało nam się wdrożyć w ramach usprawniania procesów związanych z Lean Manufacturing oraz TQM.

Tematyka warsztatów będzie koncentrować się na takich zagadnieniach jak: w jaki sposób wytwarzać produkt spełniający wymagania klienta przy mniejszym nakładzie pracy i kosztów, a przy tym z mniejszym odsetkiem błędów? Jak uprościć procesy produkcyjne w firmie, zwiększając ich wydajność? Jak wyeliminować marnotrawstwo i skrócić czas przejścia produktu od surowca po wersję finalną?

Już wkrótce relacja z tego wyjątkowego wydarzenia.

Related Posts