lean-manufacturing_584x870.png

Intrograf wprowadza system lean manufacturing

Od maja rozpoczęliśmy w naszej fabryce wdrażanie systemu lean manufacturing. Jednym z pierwszych zadań, jakie zostały postawione przed całym zespołem jest ukończenie tzw. kroków 5S.

Na czym polega lean manufacturing?

Lean Manufacturing określa filozofię produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami. Zastosowanie tej koncepcji w praktyce pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz zdecydowanie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem.

Kroki 5S – podstawa do dalszego rozwoju

5S, to system pięciu kroków, na które składa się:

  • 1S. – Selekcja/sortowanie – identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne w miejscu pracy.
  • 2S.- Systematyka – wyznaczenie miejsc przechowywania wszystkich przedmiotów, przestrzegając zasady  „miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu”.
  • 3S. – Sprzątanie – codzienne porządkowanie stanowisk po zakończeniu pracy
  • 4S. – Standaryzacja – udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań i praktyk wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków.
  • 5S. – Samodyscyplina/samodoskonalenie – prowadzenie audytów i kontroli.

Każdy z działów w naszej firmie ma za zadanie ukończenie wszystkich pięciu kroków. Dzięki temu, będziemy w stanie w pełni przygotować się do procesu ciągłego rozwoju systemu lean manufacturing. Celem trzech pierwszych kroków jest wprowadzenie systemu 5S, dwóch kolejnych – jego utrzymanie.

Related Posts