Aplikuj do Nas!

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych, dynamicznie rozwijających się firm poligraficznych w Polsce. Specjalizujemy się w produkcji opakowań i ulotek farmaceutycznych. Dysponujemy parkiem maszynowym światowej klasy, który gwarantuje najwyższą jakość wyrobów. Naszymi Klientami są wiodące na polskim  i europejskim rynku firmy farmaceutyczne. Współpracujemy także z firmami z branży kosmetycznej i spożywczej. 

Informujemy, że przesłanie Cv w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla potrzeb realizacji procesu aktualnej rekrutacji. W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych proszę o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku”. Przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych zapoznaj się z poniższą klauzulą:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intrograf-Lublin S.A., ul. Vetterów 22, 20-277 Lublin, tel: 81 464 21 00, e-mail: sekretariat@intrograf.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres określony w wyrażonej zgodzie.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym brania udziału w przyszłych rekrutacjach.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji ( TAK / NIE ).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku ( TAK / NIE ). Podpis

 

Miejsce wykonywania zlecenia: Lublin

Są to proste czynności introligatorskie w szczególności:

 • kontrola jakości wyrobów np. kolor, jakość sklejenia,
 • oczyszczanie kartoników, pakowanie do pudełek zbiorczych,
 • składanie pudełek, rynienek na ulotki,
 • liczenie wyrobów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • statusu ucznia/studenta (również zaocznego),
 • sprawności manualnej, a w przypadku czynności pomocniczych na magazynie dobra znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjności w zadeklarowanych przez siebie terminach, zmiany 6-18, 18-6,
 • ważnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej.

 

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę – zlecenia,
 • instruktaż BHP,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w firmie produkcyjnej o atrakcyjnym profilu,
 • przyjazne środowisko pracy.

CV  prosimy przesyłać na adres rekrutacja@intrograf.com.pl

 

miejsce pracy: Lublin, ul. Vetterów 22-24 Specjalna Strefa Ekonomiczna

Czym będziesz się zajmować:

 • Zapewnienie prawidłowego ciągłego i wydajnego funkcjonowania parku maszynowego,
 • Koordynowanie napraw i konserwacji maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznej, w tym uzgadnianie z przełożonym napraw powodujących czasowe unieruchomienie maszyn produkcyjnych,
 • Nadzór nad utrzymaniem maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie technicznym oraz higienicznym,
 • Ścisła współpraca w Działem Produkcji w zakresie doskonalenia procesu produkcji i optymalizacji jego kosztów oraz utrzymania optymalnej sprawności maszyn i urządzeń, zabezpieczenia przeciwpożarowego a także urządzeń instalacji elektrycznej,
 • Podejmowanie działań prewencyjnych zapobiegających awariom maszyn i uszkodzeniom infrastruktury,
 • Zamawianie i monitorowanie stanu materiałów, części zamiennych, przyrządów oraz wyposażenia warsztatowego niezbędnego do prac konserwacyjno – remontowych oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe zabezpieczenie,
 • Prawidłowe zabezpieczenie materiałów, przyrządów oraz wyposażenia warsztatowego niezbędnego do prac konserwacyjno – remontowych,
 • Sprawne i rzetelne wykonywanie czynności związanych z przeglądem oraz naprawą maszyn i infrastruktury,
 • Informowanie przełożonych o powstałych awariach,
 • Wnioskowanie do przełożonego w sprawach z zakresu inwestycji związanych z zapewnieniem utrzymania w gotowości produkcyjnej maszyn i urządzeń,
 • Wdrażanie wniosków wynikających z kontroli urządzeń i instalacji.

Jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko, jeżeli:

 • posiadasz praktyczną wiedza z zakresu mechaniki,
 • posiadasz uprawnienia SEP,
 • masz praktykę w pracy z TPM (Total Productive Maintenance) a także minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w Dziale Utrzymania Ruchu,
 • potrafisz posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • posiadasz doświadczenie na stanowisku kierowniczym – mile widziane

Jeżeli zdecydujemy się na współpracę:

 • Będziesz pracował w ramach umowy o pracę w uznanej, nowoczesnej Firmie będącej liderem w branży poligraficznej, posiadającej nowoczesny park maszynowy. Przez pierwszy okres zatrudnienia ułatwimy Ci proces adaptacji i zadbamy o Twoje wdrożenie.
 • Zdobędziesz szeroki zakres wiedzy z zakresu poligrafii, zadbamy o Twoją ścieżkę rozwoju,
 • Dołączysz do zespołu, w którym dbamy o dobrą atmosferę pracy, organizujemy konkursy z nagrodami, spotkania integracyjne, spotkania świąteczne, pikniki rodzinne, bilety do kina, teatru, na mecze, dofinansowujemy wypoczynek,
 • Zadbamy o Twoje zdrowie i zdrowy tryb życia, organizując program szczepień ochronnych, oferujemy także program MultiSport, jeśli biegasz i zechcesz dołączyć do naszej drużyny biegowej, sfinansujemy Twoje pakiety startowe.

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@intrograf.com.pl

Prosimy o dopisanie jednej z poniższych klauzuli:

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla  potrzeb realizacji procesu rekrutacji”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku”

Brak jednej z powyższych klauzuli będzie skutkował nierozpatrzeniem Pani/Pana kandydatury.

miejsce pracy: Lublin, ul. Vetterów 22 Specjalna Strefa Ekonomiczna

Stanowiska, które możemy zaoferować:

 • Stanowiska operatorskie na następujących maszynach: maszyna sklejająco-składająca, maszyna falcująca, maszyna sztancująca
 • Stanowiska drukarskie: maszynista offsetowy, pomocnik maszynisty offsetowego
 • Stanowiska pomocnicze: pomoc ogólnowydziałowa, pomocnik operatora maszyny sztancującej

 

Czym będziesz się zajmować :

 • obsługą wybranej maszyny w przypadku stanowisk drukarskich oraz operatorskich,

lub

 • odbiorem gotowego produktu z maszyny w przypadku stanowiska pomocy ogólnowydziałowej

lub

 • w przypadku stanowiska pomocnika maszynisty offsetowego oraz pomocnika operatora maszyny sztancującej – bieżącą pomocą operatorowi przy obsłudze maszyny

Jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko, jeżeli:

 • posiadasz wykształcenie techniczne, wyobraźnię przestrzenną oraz jesteś sprawny manualnie,
 • pracowałeś już na produkcji lub interesowałeś się maszynami produkcyjnymi,
 • obsługiwałeś maszyny sterowane komputerowo lub obsługa komputera nie stanowi dla Ciebie problemu,
 • jesteś otwarty na pracę w systemie równoważnym i w godzinach nocnych, również w weekendy (przykładowy grafik: pon.- 6.00-18.00, wt.- 18.00 – 6.00, śr. – dzień wolny, czw. – dzień wolny, pt. -6.00-18.00, sb.- 18.00 – 6.00, niedz. – dzień wolny, pon.- dzień wolny, itd.), nasi Pracownicy chwalą ten system za mniejszą liczbę dni pracujących w miesiącu/tygodniu, więc miesięczne koszty dojazdu do pracy są niższe, rodzice potrzebują wsparcia babci/niani na mniejszą liczbę dni w tygodniu, nie potrzebują urlopu na sprawy urzędowe, czy lekarza na tygodniu.

Jeżeli zdecydujemy się na współpracę:

 • Będziesz pracował w ramach umowy o pracę w uznanej, nowoczesnej Firmie będącej liderem w branży poligraficznej, posiadającej nowoczesny park maszynowy. Przez pierwszy okres zatrudnienia ułatwimy Ci proces adaptacji i zadbamy o Twoje wdrożenie. Przeszkolimy Cię z obsługi maszyny, będziesz uczył się i pracował pod opieką doświadczonego operatora, który podzieli się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem.
 • Zdobędziesz szeroki zakres wiedzy z zakresu poligrafii, zadbamy o Twoją ścieżkę rozwoju począwszy od stanowiska operatora ucznia po specjalistę będącego ekspertem w swojej dziedzinie,
 • Dołączysz do zespołu, w którym dbamy o dobrą atmosferę pracy, organizujemy konkursy z nagrodami, spotkania integracyjne, spotkania świąteczne, pikniki rodzinne, bilety do kina, teatru, dofinansowujemy wypoczynek,
 • Zadbamy o Twoje zdrowie i zdrowy tryb życia, organizując program szczepień ochronnych, oferujemy także program MultiSport, jeśli biegasz i zechcesz dołączyć do naszej drużyny biegowej, sfinansujemy Twoje pakiety startowe.

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@intrograf.com.pl

Prosimy o dopisanie jednej z poniższych klauzuli:

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla  potrzeb realizacji procesu rekrutacji”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku”

Brak jednej z powyższych klauzuli będzie skutkował nierozpatrzeniem Pani/Pana kandydatury.

miejsce pracy: Lublin, ul. Vetterów 22 Specjalna Strefa Ekonomiczna

Czym będziesz się zajmować:

 • belowaniem makulatury prasą wysokiego zgniotu,
 • transportem makulatury z linii produkcyjnej na stanowisko belowania,
 • dbaniem o porządek na terenie Zakładu.

 

Jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko, jeżeli:

 • wykazujesz się samodzielnością, zaangażowaniem oraz dobrą organizacją pracy,
 • jesteś otwarty na pracę w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku (6:00-14:00, 14:00-22:00),
 • posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub chciałbyś podjąć pracę na produkcji,

 

Jeśli zdecydujemy się na współpracę:

 • Będziesz pracował w ramach umowy o pracę w uznanej, nowoczesnej Firmie będącej liderem w branży poligraficznej, posiadającej nowoczesny park maszynowy. Przez pierwszy okres zatrudnienia ułatwimy Ci proces adaptacji i zadbamy o Twoje wdrożenie.
 • Dołączysz do zespołu, w którym dbamy o dobrą atmosferę pracy, organizujemy konkursy z nagrodami, spotkania integracyjne, spotkania świąteczne, pikniki rodzinne, bilety do kina, teatru, dofinansowujemy wypoczynek.
 • Zadbamy o Twoje zdrowie i zdrowy tryb życia, organizując owocowe dni, program szczepień ochronnych, oferujemy także program MultiSport, wynajmujemy halę sportową, jeśli biegasz i zechcesz dołączyć do naszej drużyny biegowej, sfinansujemy Twoje pakiety startowe.

 

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@intrograf.com.pl

Prosimy o dopisanie jednej z poniższych klauzuli:

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla  potrzeb realizacji procesu rekrutacji”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Intrograf-Lublin S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i przesłanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb realizacji procesu przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku”

Brak jednej z powyższych klauzuli będzie skutkował nierozpatrzeniem Pani/Pana kandydatury.

Dołącz do Naszego Zespołu!

IMPREZY INTEGRACYJNE

PROGRAM MULTISPORT