logo.fw_szer.-200.png

Intrograf wspiera Fundację Sempre a Frente

W sierpniu b.r. przekazaliśmy dla wychowanków Fundacji Sempre a Frente zeszyty zaprojektowane i wyprodukowane
w naszej fabryce.

W ten oto sposób dołączyliśmy do grona firm, które wspierają Fundację oraz dołożyliśmy małą cegiełkę do osiągnięcia celu jakim jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci z Lublina.
Nauka i rozwój poprzez doświadczanie – tak w skrócie można powiedzieć o misji, która przyświeca Fundacji
Sempre a Frente. Organizacja, która skupia dzieci i młodzież w Placówce Wsparcia Dziennego przy ulicy Kowalskiej 3 troszczy się o ich rozwój osobisty i społeczny. Poprzez psychoedukację, programy edukacyjne i profilaktyczne młode osoby mają okazję wzmocnić swoje umiejętności psychospołeczne – uczą się otwartości w komunikacji oraz wyrażania swoich emocji. Warsztaty artystyczne, taneczno-ruchowe, ogólnorozwojowe czy też wspólna nauka to zaledwie namiastka tego,
z czym stykają się na co dzień wychowankowie tej placówki.

Wspólnie można osiągnąć o wiele więcej. Dlatego zachęcamy także innych do pomocy.